<a href="webkamera_stream.php?kamera=2&code=f66398" target="_blank" class='ver12whitebold'>Nemáš nainstalovaný kompatibilní přehrávač. Kameru spusť zde</a>
Tento přenos je zprostředkováván pomocí technologie společnosti ha-vel internet
Vyber jinou kameru: