Home - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.  Provozovatelem portálu www.stodolni.cz (dále jen portál) je Agentura Stodolni.cz s.r.o. Ostrava

2.  Za provoz portálu zodpovídají administrátoři, kteří jsou oprávněni dělat změny v systému portálu, měnit tyto registrační podmínky.

4.  Po dobu registrace jste povinni dodržovat podmínky registrace, řídit se pokyny při jednotlivých krocích registrace, pozorně čtěte zadání formulářů

5.  Je zakázáno registrování nicků zaměnitelných se zaměstnanci a spolupracovníky agentury Stodolni.cz s.r.o. bez předchozího souhlasu vedení agentury Stodolni.cz s.r.o.. Tyto nicky budou bez předchozího upozornění vymazány.

6.  Je zakázáno kopírování uveřejněných příspěvků a fotografií bez předchozího souhlasu provozovatele.

7.  Je zakázáno další šíření a publikování uveřejněných fotografií

8.  Jste si vědomi, že poskytujete provozovateli tohoto portálu určité osobní údaje, které budou zveřejněny. V tomto případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Pokud bude údaj označen jako neveřejný, provozovatel portálu nebude tyto údaje zveřejňovat.

9.  V případě neznalostí těchto registračních podmínek není možno uplatňovat jakékoliv nároky za škodu vzniklou uživateli, tím, že z neznalosti vyplnil špatně registrační formulář.

11. Je zakázáno nahrávat na server pornografické fotografie, popř. materiály v rozporu se zákony ČR.

12. Uživatel portálu se v době přítomnosti musí chovat slušně a v rámci slušného chování a společenské etiky, nesmí jakýmkoliv způsobem obtěžovat další uživatele, zejména erotickými návrhy, hrubostí apod.,dále nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat a narušovat chod portálu.

13. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek bude uživatel z databáze serveru odstraněn a to bez předchozího upozornění.

14. Uživatel získá registrací přístup do všech členských částí internetového zábavního portálu www.stodolni.cz.

15. Provozovatelé tohoto portálu nenesou žádnou zodpovědnost za správnost uvedených údajů u jednotlivých osob, vyhrazují si právo na změnu registračních podmínek bez předchozího upozornění.

16. Tyto podmínky vcházejí v platnost dnem zveřejnění.

V Ostravě 1.1.2014 Agentura Stodolni.cz s.r.o. www.stodolni.cz

1.  Provozovatelem portálu www.stodolni.cz (dále jen portál) je Agentura Stodolni.cz s.r.o. Ostrava

2.  Za provoz portálu zodpovídají administrátoři, kteří jsou oprávněni dělat změny v systému portálu, měnit tyto registrační podmínky.

4.  Po dobu registrace jste povinni dodržovat podmínky registrace, řídit se pokyny při jednotlivých krocích registrace, pozorně čtěte zadání formulářů

5.  Je zakázáno registrování nicků zaměnitelných se zaměstnanci a spolupracovníky agentury Stodolni.cz s.r.o. bez předchozího souhlasu vedení agentury Stodolni.cz s.r.o.. Tyto nicky budou bez předchozího upozornění vymazány.

6.  Je zakázáno kopírování uveřejněných příspěvků a fotografií bez předchozího souhlasu provozovatele.

7.  Je zakázáno další šíření a publikování uveřejněných fotografií

8.  Jste si vědomi, že poskytujete provozovateli tohoto portálu určité osobní údaje, které budou zveřejněny. V tomto případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Pokud bude údaj označen jako neveřejný, provozovatel portálu nebude tyto údaje zveřejňovat.

9.  V případě neznalostí těchto registračních podmínek není možno uplatňovat jakékoliv nároky za škodu vzniklou uživateli, tím, že z neznalosti vyplnil špatně registrační formulář.

11. Je zakázáno nahrávat na server pornografické fotografie, popř. materiály v rozporu se zákony ČR.

12. Uživatel portálu se v době přítomnosti musí chovat slušně a v rámci slušného chování a společenské etiky, nesmí jakýmkoliv způsobem obtěžovat další uživatele, zejména erotickými návrhy, hrubostí apod.,dále nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat a narušovat chod portálu.

13. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek bude uživatel z databáze serveru odstraněn a to bez předchozího upozornění.

14. Uživatel získá registrací přístup do všech členských částí internetového zábavního portálu www.stodolni.cz.

15. Provozovatelé tohoto portálu nenesou žádnou zodpovědnost za správnost uvedených údajů u jednotlivých osob, vyhrazují si právo na změnu registračních podmínek bez předchozího upozornění.

16. Tyto podmínky vcházejí v platnost dnem zveřejnění.

V Ostravě 1.1.2014 Agentura Stodolni.cz s.r.o. www.stodolni.cz

kontaktní formulář
ikona rádia Helax